- Районен съд Генерал Тошево

Районен съд Генерал Тошево
Отиване към съдържанието

Главно меню:


ДОБРЕ ДОШЛИ!

   Тази уеб- страница има за цел да Ви запознае със структурата и дейността на Районен съд
Генерал Тошево. Информацията предоставена тук е полезна за физически и юридически лица.

   Реформите в съдебната система произтичащи от членството ни в ЕС изправят магистратите  
и всички съдебни служители пред изпитание за достигане на необходимите и изисквани равнища на  
европейското правораздаване чрез унифициране на българското и европейските законодателства.

   Районен съд - гр. Генерал Тошево си е поставил за цел повишаване на общественото доверие към  
съдебната система при осъществяване на всекидневната си дейност. Основни принципи заложени в  
работата ни са непрекъснато повишаване професионализма на всички заети в областта на  
правораздаването и прозрачност в дейността на съда

placeholder
Назад към съдържанието | Назад към главното меню